Seminar for foreldre og ansatte 03.04.13

Invitasjon - foreldrekurs 4 mars 2013

Foreldreseminar 4. mars 2013 i Notodden kino.

Foredragsholder er Terje Melaas med tema: "Hva gjør barnet mitt i barnehagen hele dagen?"