Dugnad

Barnehagen innkaller til dugnad 27. og 28. mai kl 17.20 - 20.00.

Rydde småkvist og trær på leirplassen.

Vi har fått skisse på en kjempeflott gapahuk som vi ønsker hjelp til å sette opp litt senere.
Vi har behov for:
2 personer som kan gå med ryddesag.
4 - 6 personer som kan bære kvist opp i tilhenger.


Bytte sand i sandkassene


27. mai har vi behov for:
Ca. 10 personer med trillebår og spade som tar sand ut av sandkassene og opp i en container.

28. mai har vi behov for:
Ca. 10 personer med trillebår og spade som får ny sand oppi sandkassene.

Sope på uteområdet.

Bytte bord på to utebenker og beise/olje tre utebenker.

Dugnaden er frivillig, men vi håper flest mulig har anledning og lyst til å delta. Barnehagen ordner med kaffe, drikke og noe å bite i.

Liste for påmelding settes opp på dørene.