Sommerfest

Barnehagen inviterer til sommeravslutning med grilling og natursti i barnehagen tirsdag 4. juni.

Hver familie har med det de vil grille, barnehagen ordner med griller.