Foreldremøte 17. september 2013

Invitasjon til foreldremøte i Tinnesmoen Barnehage.

Knøttebo og Tassebo har møte fra kl 17.30 - 18.30 (hvitt bygg).

Bamsebo har møte fra 17.30 - 18.30 (rødt bygg).

Bjørnebo og Tussebo har møte fra 18.30 - 19.30 på hver sin avdeling (rødt bygg).

 

På møtet vil det bli gitt informasjon om barnehagens og avdelingenes planer dette barnehageåret.