Karneval i barnehagen

Alle barna er invitert til karneval fredag 14. februar. De barna som ikke har dag, er hjertelig velkommen til å bli med på karneval mellom kl 10.00 og 12.00.