Barnehagedagen 2014!

Barnehagedagen 2014 arrangeres 18. mars. Årets slagord er "Jeg har noe å si!" Temaet er demokrati og barns medvirkning.

I år er 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov, og årets budskap for barnehagedagen er demokrati og barns medvirkning.

I Tinnesmoen Barnehage kommer noen av avdelingene til å lage barnas grunnlov med bakgrunn i spørsmålet: 
”Dersom barna i Norge kunne få lov til å bestemme, hva skulle være lov? Hva skulle ikke være lov?"
Plakatene blir hengt opp på avdelingene i barnehagen, men blir også presentert her så snart de er klare.

Barnehagene på Notodden er, i anledning barnehagedagen, invitert til konsert med Norske Menn i Hus og Hytte på Bok og Blueshuset. Bjørnebo gleder seg!

Det er også vårfest denne dagen, se egen sak!