Beredskapsuka 2014

I uke 14 var det beredskapsuke for alle barnehagene i Notodden. Dette er en uke der sikkerheten i og rundt barnehagen står i fokus.

Alle ansatte i alle barnehagene i Notodden startet uken med Beredskapskveld på HiT, hvor tema var beredskap og mediahåndtering. Det ble gjennomført en skrivebordsøvelse hvor barnehagene fikk utdelt en "case" som ble diskutert hvordan skulle håndteres.

Tinnesmoen Barnehage har hatt praktiske øvelser i barnehagen, hvor målet var å øve på god beredskap, og være forberedt om ulykke skulle oppstå.

Som en fin avrunding på uka, var vi så heldige å få besøk av ambulansen, til stor glede for de små. 
Barna fikk utforske ambulansen både innvendig og utvendig, prøve sirener, blålys, og noen valgte å prøveligge båren... 
Det ble også noen fine samtaler om hvor viktig det er å ha ambulansen om noen trenger hjelp.