Foreldremøte

Barnehagen inviterer til foreldremøte tirsdag 9. september. Vi samles avdelingsvis, se info i barnas skap for tidspunkt. Vel møtt!