Barnehagedagen 9. mars

Årets tema er «Små steg for kloden».

Barnehagedagen markeres hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen, Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Årets tema er klima og miljø, og har slagordet «Små steg for kloden». Denne dagen vil vi bruke til å synliggjøre hvordan barnehagen vår jobber med rammeplanens fagområde «Natur, miljø og teknologi».