Turgrupper på avd. Tassebo

Mindre barnegrupper gir ekstra god mulighet til fine samtaler og undring. Vi har denne gangen valgt og dele oss opp i tre grupper, hvor hver gruppe får en tur til Tinfosområdet.

Målet med turen er ikke nødvendigvis destinasjonen, men selve turen. I løpet av månedskiftet januar/februar har alle barna vært på tur.

Erfaringen tilsier at det er stor sjans for å se ender i vannkanten der nede, så vi utstyrte oss med noen brødskalker og skorper fra lunsjen. Barna delte villig med seg, dog noen benyttet anledningen til en liten matbit selv også… 

 

Det var mange spennende oppdagelser å gjøre. Blant annet fikk vi en prat om å dele, at vi deler med hverandre – og endene. Men de ble litt opprørte over endenes evne til å dele med hverandre! De var nemlig ikke like flinke som barna på Tassebo er… 😊

 

Lykken var stor når vi kom tilbake til barnehagen og resten av gjengen hadde gjort klar mat og ikke minst kakao. Mmm! Veldig hyggelig å kunne dele opplevelsen vi akkurat hadde fått med de andre over en kopp kakao.

 

 

I rammeplanen for barnehagen står det under natur, miljø og tekonolgi blant annet at:

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold, og får kunnskap om dyr og dyreliv»