Påskeforberedelser

I tiden før påske har vi hatt påskeverksted og samlinger om påskebudskapet på alle avdelingene i barnehagen.

Hver enkelt avdeling har fortalt påskeevangeliet tilpasset sin aldersgruppe. Konkreter og fine illustrasjoner er gode hjelpemidler for å gjøre samlingen spennende og lettere å forstå. Det har vært mange fine stunder og samtaler rundt temaet. 

Barna har også laget de søteste påskekyllingen man kan tenke seg, plantet karse, malt påskeegg, malt vårbilde med påskestemning og lagd fuglereir. Disse aktivitetene og mere til har vært fordelt utover de forskjellige avdelingene, så alle barna har ikke gjort alt - men alle har gjort noe!

Rammeplanen for barnehagen sier blant annet:

"Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi."

"Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon."