Redusert foreldrebetaling

Alle søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistert. Følg linken for siden der det kan søkes om redusert foreldrebetaling.