Karnevalsforberedelser på Knøttebo

Som en forberedelse til det store karnevalet fikk barna hver sin t-skjorte som vi trykte navnet til barna på ryggen på.

Alle barna på Knøttebo malte håndavtrykkene sine på ryggen og på fremsiden av t-skjorten malte de med fingrene og svamppensler. T- skjortene ble veldig fine og de ville gjerne opp å se på de flere ganger når de hang til tørk i vinduet. Maleaktivitet er noe alle er glad i og de koste seg under hele prosessen. Noen ville også male sine egne handavtrykk på egenhånd på fremsiden av t-skjorten. Vi har malt håndavtrykk så mange ganger nå at det er noe av det de forbinder med maling. Andre malte både håret og ansiktet, og veldig mange vil fortsatt smake litt på malingen ☺ Men fine ble de og barna var veldig stolte på karnevalet når de fikk på seg t-skjortene.

"Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å utrykke seg estetisk." R-17