Barnehagedagen 2022

Barnehagedagen 2022 blir markert over hele landet i dag for å synliggjøre hva barna opplever, erfarer og lærer i barnehagen. Årets tema er «vennskap, og slagordet er «Vennskap – du og jeg».

Hos oss i Tinnesmoen barnehage har vi markert dagen med blant annet et felles kunstprosjekt mellom to av avdelingene. For mange av disse barna (alder 2-3 år) var det en ny opplevelse å male utendørs. Lerretet var stort så det ga rom for at flere av barna kunne male sammen og samtidig. Dette ga barna en følelse av felleskap, tilhørighet og en felles skaperopplevelse. Det ble observert mange smil, og barna koste seg veldig med aktiviteten.

I rammeplanen for barnehagen står blant annet: 

«Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid.»

 

 

På avdelingene for de eldre barna hadde vi mange gode samtaler om vennskap. Barna hadde tanker om venner og hva det vil si å være en venn. Mange fortalte at venner leker sammen. De kunne også  fortelle blant annet:

«Venner prater med hverandre og er snille»

«Venner leker dinosaur sammen»

«Venner kan klemme hverandre»

«Venner kan sminke hverandre»

«Venner kan skyte spøkelser»

«Besøke hverandre»

«Venner sier fine ting -> du er fin!» 

«Hjelper om noen har falt»

 

 

Vi snakket om at venner kan krangle, og lurte på om noen kunne fortelle noe om det. 

Barna kjente det igjen og fortalte at det er vanlig å krangle. At man krangler om masse forskjellig og at det er fint å si unnskyld. For å bli venner igjen kan man reise på «Mækkær’n» sammen. 

De kunne sette ord på hvordan det føles når man har kranglet med en venn:

«Lei seg samtidig som man blir sint»

«Blir sur»

«Man kjenner seg forskjellig»

«Først sint, så trist og så glad»

 

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.» 

- Rammeplan for barnehagen