Ledig stilling

Vi trenger flere medarbeidere og har nå ledig 100% stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer.

Pedagogisk leder Tinnesmoen barnehage 

Tinnesmoen barnehage ble bygd i 1981, eies av NLM-barnehagene og formidler kristne grunnverdier. Barnehagen ligger i et rolig boligstrøk med gangavstand til sentrum med næringsliv og kultur. Vi har et variert og spennende uteareal med bær- og grønnsakshage, og leirplass med gapahuk på toppen av lia.  

Barnehagen har hatt flere utbyggingsprosesser opp gjennom årene,  og vi har nå fem avdelinger fordelt på to hus. Utelekeområdet er delt opp i flere soner som er tilrettelagt for ulike lekeopplevelser og barnas alder. 

Vi har et godt samarbeid med Notodden kommune, og deltar bl.a. i prosjektet Liv og røre.  

Barnehagen har stabile og engasjerte ansatte, og vår visjon er «Sammen om å sette verdifulle spor». 

Vi trenger nå flere medarbeidere, og har ledig 100 % fast stilling som barnehagelærere / pedagogisk leder.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske og praktiske arbeidet i tråd med barnehagens mål og visjoner. 
 • Bidra til faglig kompetanseheving
 • Bidra til godt samarbeid og kommunikasjon med foreldre, personalet og andre samarbeidspartnere
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø med åpenhet, raushet og glede 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Har godkjent barnehagelærerutdanning
 • Trygg og tydelig voksen som er engasjert og nærværende i leken
 • Åpen, ærlig og reflekterende 
 • Kan ta initiativ, er fleksibel og bidrar til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer 
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:  

 • En godt etablert arbeidsplass med en stabil personalgruppe.
 • Faglig engasjerte og positive medarbeidere
 • Tett samarbeid med andre pedagoger 
 • Være med å bygge kvalitet og sette verdifulle spor  
 • Lønn etter PBL tariff
 • Pensjonsordning i Storebrand

     

Politiattest må legges frem før ansettelse, jmf barnehageloven § 30.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingene vil bli vektlagt.

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

For spørsmål eller informasjon om stillingen kan dere kontakte daglig leder av barnehagen Hilde Nykaas Særsland, tlf. 45 47 48 56. 

Søknad, CV og referanser sendes på e-post til: 

tinnesmoen@nlmbhg.no

 

Søknadsfrist: snarest

Tiltredelse: etter nærmere avtale

 

Personopplysninger 

NLM-barnehagene er databehandleransvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din jf Personopplysingsloven artikkel 30.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf Personopplysningsloven artikkel 6 og 9.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

Ved å sende inn din søknad:

 1.      Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2.      Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3.      Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.