FAKTA OM TINNESMOEN BARNEHAGE

Tinnesmoen Barnehage ble bygd i 1981 og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Barnehagen bygger på kristne grunnverdier , og formidler den allmenne kristne kultur og tradisjon.Tinnesmoen Barnehage vil jobbe for å være et godt sted for utvikling og læring preget av trygghet, trivsel, omsorg og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

FAKTA OM BARNEHAGEN: 
De siste årene har barnehagen vært gjennom en utbygging og renoveringsprosess, og har fem avdelinger godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen har åpningstid fra kl. 6.45 – 16.30, og valg av barnehageplassens størrelse og dager tilpasses søkernes behov så langt dette lar seg gjøre.

Tinnesmoen Barnehage har et stort og allsidig uteområdet som gir utvikling og læring for ulike alderstrinn. På toppen av lia vår skal vi bygge en  leirplass. Barnehagen ligger i et rolig boligstrøk med gangavstand til sentrum.

PEDAGOGISK GRUNNSYN:
Vi vil bygge vår virksomhet på de allmenne kristne verdiene, fremme verdier og holdninger som skaper et miljø med respekt for hverandres egenskaper og ressurser og ivaretar det unike ved hvert enkelt menneske. Alle skal få føle seg som en verdifull deltaker i et sosialt fellesskap, og oppleve at de får innvirke på sin egen hverdag.

Barnehagens motto: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem.

Mål; Tinnesmoen Barnehage vil jobbe for å være et godt sted for utvikling og læring preget av trygghet, trivsel, omsorg og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Omsorg, trivsel og trygghet:
Se det enkelte barn
Få medbestemmelse
Hverdag preget av humor og glede
God informasjon
Daglig tilbakemelding
Sunne måltider

Tilhørighet:
Sosiale arrangementer som foreldrekaffe, dugnad, fester.
Imøtekomme behov og ønsker.

Være en barnehage i utvikling:
Lytte til aktørene i barnehagen

Tilbyr årlig felles kurs for foreldre og ansatte

Ansatte som er villige til å utvikle seg, holde seg faglig oppdatert og ta videreutdanning.

VISJON:

”Ta vare på alt som vokser og gror”

- meg selv
- hverandre
- menneskene på jorda vår ("Barn hjelper barn"). 
- naturen rundt oss
- miljøet
- tingene rundt oss