Avdeling Bamsebo

Vi ønsker å tilrettelegge det fysiske miljøet på avdelingen slik at barna møter et inspirerende og allsidig miljø, som gir rom for ulik lek og utfordringer for hvert enkelt barn.

I denne alderen begynner barna å bevege seg mer fra parallell-lek og over til rollelek. Denne kroken har små møbler og tilbehør for barna. 
Her er også lekehuset, som er fint for barna å gjemme seg litt bort i.

i hovedrommet har vi hyller med leker som dyr, barne-pc, bøker, puslespill og kjøretøy av ulike slag. Vi har fått noen morsome speil. Vi har bokhylle og har mange bøker: å lese bøker er viktig for språk og ordforråd, derfor tilrettelegger vi for at barna møter ord og bilder i hverdagen.